ТВОРЧЕСТВО

ПОЗНАНИЕ


ПОИСК КНИГ    ТОП лучших авторов книг Либока   

научные статьи:   принципы идеальной Конституции,   прогноз для России в 2020-х годах,   расчет возраста выхода на пенсию в России закон о последствиях любой катастрофы
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 


Дядина — батькова жінка (дружина).
Дівер — брат чоловіка.
Шурин — брат жінки.
Свояк — чоловік сестри жінки.
Зовиця — чоловікова сестра.
Двоюрідні брат і сестра — діти дядька і тітки.
Троюрідні — діти маминих і татових двоюрідних
сестер і братів.
Теща — мати жінки.
Тесть — батько жінки.
Зять — чоловік дочки.
Свекор — батько чоловіка.
Свекруха — мати чоловіка.
Невістка — синова жінка.
Вчитель: Діти! Детальнішу інформацію про сту-
пені родичівства, про родовідне дерево, про те, як скла-
дати таблицю родоводу, ви зможете прочитати в спеці-
альному випуску всеукраїнської газети «Народознавст-
во», що так і називається — «Наш родовід: хто кому
ким доводиться». (Вчитель роздає на кожну парту при-
мірник газети), ^
Людське безсмертя з роду і до роду
Увись росте з коріння родоводу.
І тільки той, у кого серце чуле,
Хто знає, береже минуле
І вміє шанувать сучасне,—
Лиш той майбутнє
Вивершить прекрасне!
16
Саме вам, діти, вивчати, берегти, шанувати і вивер-
шувати. Ви підете до п'ятого класу. Хай буде щасливою
ваша дорога! Нехай стелеться вона вам ось таким білим
рушником (вчитель розстеляє вишитий біле по білому
рушник). Нехай буде безхмарним ваше життя, а доля
чесною, незрадливою на своїй квітучій землі поміж рід-
них людей.
(На завершення уроку звучить «Пісня про рушник».
Під час уроку можна використати пісні та вірші про
маму і батька, «Виростеш ти, сину» на слова Василя
Симоненка, «Два кольори» на слова Дмитра Павличка
тощо).
Л. А. ГАВРИЛЕНКО.
НАШ РОДОВІД:
ХТО КОМУ
ким доводиться
Із віку у вік, із покоління в покоління складається,
пишеться і переповідається історія держави, окремих
її регіонів, сіл, міст. Віками складалася й передавалася
від діда-прадіда до дітей-онуків історія кожного роду.
Та чи знаємо її ми? Чи запам'ятали розповіді старших?
Чи шануємо предків, пам'ять про них?
Життя швидкоплинне, не завжди встигаємо подяку-
вати батькам, не маємо часу вислухати бабуню і ді-
дуся, не привчаємо дітей шанувати старших... Вікова
структура суспільства та взаємостосунки, що в ній скла-
даються, мають природу: БІОЛОГІЧНУ (зміна поколінь
пов'язана з природним життєвим циклом), СОЦІАЛЬ-
НУ (розподіл функцій між віковими групами й самі його
критерії залежать від соціально-економічної структури
суспільства) та ІСТОРИЧНУ (починаючи життя в пев-
ний момент, кожне покоління пов'язане спільністю пе-
реживань і цінностей, а тому унікальне й неповторне).
Задумаймось! Відшукаймо старі фотографії, з яких
дивляться на нас ті, що відійшли з життя, можливо,
так і не дочекавшись нашої уваги і вдячності. Розпи-
таймо ж про них у родичів і знайомих. Відвідаймо разом
2 — Уроки з народознавства [7
із дітьми їхні могили і почнімо писати власний родовід
не з примусу, а за покликом серця.
Родичівство — зв'язок між людьми, з наявністю яко-
го закон пов'язує виникнення, зміни або припинення
прав і обов'язків.
Є два види родичівства: кровне, яке існує між людь-
ми, що походять від одного предка, та свояцтво — ро-
дичівство за шлюбом, між родичами подружжя.
Елементарну одиницю для вирахування генеалогічної
(родовідної) відстані між двома родичами складають
ступені кровного (однорідного) споріднення: батьки й
діти — родичі першого ступеня кровного (однорідного)
споріднення: батьки й діти — родичі першого ступеня,
брати й сестри — родичі другого ступеня, брати й
сестри батьків — родичі третього ступеня споріднення,
діди, баби, онуки — родичі четвертого ступеня спорід-
нення.
Рід — ряд поколінь, що походять від одного предка.
Предок — найстарший родич по висхідній лінії з боку
матері або батька (старіший за бабу, діда); переважно
у множині — попередники сучасних поколінь; люди, що
жили задовго до теперішніх часів; ті, від кого походять
певні людські племена, народності і т. ін.
Покоління — нащадки одних батьків, люди близького
віку. Часовий проміжок між цими ступенями родичівст-
ва — 30 років.
Родовід — історія поколінь певного роду: перелік,
запис, що виявляють і ілюструють походження, послі-
довність поколінь (генеалогічне дерево).
Родичі, рідня — ті, хто перебуває в спорідненні з
ким-небудь.
Родина, сім'я — група людей, що складається з чоло-
віка, жінки, дітей та інших близьких родичів, які жи-
вуть разом (під спільним дахом).
Родичі кровні
по прямій лінії:
Прапрадід — батько прадіда, батькового або матери-
ного діда.
Прадід — батько діда, батькового або материного
батька.
Дід, дідусь, Дідуньо, дідо —батьків або материн
батько.
18
Дідівщина, дідизна — спадщина від діда.
Дідівство — властиві дідові відчуття родинного
зв'язку з онуками.
Прапрабаба — мати прабаби.
Прабаба — мати батькової або материної мами.
Баба, бабуся, бабця, бабуня — батькова або матери-
на мати.
Батьки — батько й мати щодо своїх дітей.
Батько-мати — те саме, що й батьки.
Батьківство — кровне споріднення між батьками і
його дитиною.
Батько, тато, татусь, неньо — чоловік щодо своїх
дітей.
По-батькові — складова частина власного імені лю-
дини, що вказує на ім'я батька.
Батьківщина — земля батьків; рідний край.
Батьківщина — рідна країна.
Материнство — кровне споріднення між матір'ю та її
дитиною; почуття жінки-матері.
Мати, мама, неня, ненька, матінка, мамця, матуся,
мамуся — жінка щодо дитини, яку народила.
Син, синок, синочок — особа чоловічої статі щодо
своїх батьків.
Дочка, доня, доця — особа жіночої статі щодо своїх
батьків.
Внук, онук — син сина або дочки.
Внучка, онука — дочка сина або дочки.
Родичі кровні
по бічній лінії:
Брат, братік, братусь, братунь, братуха — кожен із
синів щодо інших дітей тих же батьків.
Сестра, сестриця, сеструня — кожна з дочок щодо ін-
ших дітей тих же батьків.
Дядько, дядя, дядьо — брат батька або матері.
Тітка, тьотя, тета, вуйна — сестра батька або матері.
Стрий — дядько по батькові, брат батька.
Стрийна — тітка, сестра батька.
Вуйко, вуй — дядько по матері, брат матері.
Племіцник, небіж, небож — син брата або сестри.
Племінниця, небога — дочка брата або сестри.
Небожа — зменшене від небіж і небога.
Братан, братанець, братич — племінник по братові,
небіж.
2* 19
Братаниця — племінниця по братові, небога.
Сестринець, сестрінець, сестрин — племінник, син
сестри.
Сестриця, сестріниця, сестринка — племінниця, дочка
сестри.
Брати і сестри двоюрідні
(у перших і у других):
Двоюрідні — ті, хто перебуває в родинному зв'язку
по дідові або бабі з дітьми їхніх синів і дочок.
Двоюрідний брат, брат у перших — син дядька або
тітки.
Вуйчаник — син дядька по матері, двоюрідний брат.
Двоюрідна сестра, сестра у перших — дочка дядька
або тітки.
Троюрідні — родинний зв'язок по прадідові або пра-
бабі з дітьми їхніх синів і дочок.
Брат троюрідний, брат у других — син двоюрідного
дядька або тітки.
Сестра троюрідна, сестра у других — дочка двоюрід-
ного дядька або тітки.
Внучатий племінник — син племінника або племінни-
ці щодо дядька або тітки.
Внучата племінниця — дочка племінника або племін-
ниці щодо братів і сестер батьків.
При^.: При кровному спорідненні Церква забороняє
шлюби:
— в лініях прямих (батьки-діти, бабусі-онуки) в
усіх ступенях;
— в лініях бічних (батьки-сестри, дядьки-племінни-
ці) в трьох перших ступенях.
, Нерідні батьки та діти
Сини й дочки, брати й сестри можуть бути повнорід-
ними, якщо мають одних батьків, та неповнорідними,
якщо мають одну матір або одного батька.
Батьки нерідні — ті, що не перебувають у кровних
родинних зв'язках із дітьми.
Вітчим — чоловік, що стає батьком дітей своєї дру-
жини від іншого шлюбу; нерідний батько.
Мачуха — дружина батька щодо його дитини від ін-
шого шлюбу; нерідна мати.
20
Діти нерідні — ті, що не перебувають у кровних
зв'язках із кимось із батьків.
Однокровні, єдинокровні — син або дочка, брат або
сестра, які мають із кимось спільного батька, але різних
матерів.
Одноутробні — син або дочка, брат або сестра, на-
роджені однією матір'ю, рідні по матері.
Пасинок, пасерб — нерідний син одного з батьків,
рідний іншому.
Пасербиця — нерідна дочка одного з батьків, рідна
іншому.
Зведенята, зведенюки — зведені брати і сестри.
Зведений брат — той, хто доводиться братом, будучи
сином мачухи або вітчима.
Зведена сестра — та, хто доводиться сестрою, будучи
дочкою мачухи або вітчима.
Прим.: Заборонені шлюби між братом і сестрою, не-
залежно від того, повнорідні вони чи неповнорідні.
Свояцтво — родичівство
за шлюбом:
Свояцтво — споріднені внаслідок шлюбу; стосунки
між чоловіком і кровними родичами дружини, між дру-
жиною і кровними родичами чоловіка, а також між ро-
дичами подружжя. Свояцтво буває дворідним, або дво-
кровним, та трирідним, або трикровним.
Свояцтво двокровне набувається через один шлюбний
союз, у якому перебувають родичі чоловіка з родичами
дружини. У двокровному свояцтві при виявленні його
ступенів треба враховувати: а) свояцтво між чоловіком
(дружиною) та кровними родичами дружини (чоловіка);
б) свояцтво між кровними родичами подружжя. Оскіль-
ки чоловік і дружина складають у шлюбі одну плоть, то
тесть і теща (батьки дружини) перебувають щодо зятя
(чоловіка дочки), а свекор і свекруха (батьки чолові-
ка) — щодо невістки (дружини сина) в першому ступені
дворідного свояцтва; брати й сестри дружини та чоло-
віка — в другому ступені двокровного свояцтва. Коли
з'ясовуються ступені свояцтва між кровними родичами
подружжя, треба виявити: а) в якому ступені перебуває
родич чоловіка щодо нього; б) в якому ступені перебу-
ває родич дружини щодо неї, потім кількість ступенів
складається, одержана сума покаже, в якому ступені
споріднення перебувають родич чоловіка і родич дружи-
21 '
ни. Так: між чоловіком і його тестем — один ступінь;
між чоловіком і його своячкою (сестрою дружини) —
два ступені; між братом чоловіка і сестрою дружини —
чотири ступені і т. д.
Трикровне свояцтво встановлюється при наявності
двох шлюбних союзів; родичі дружини (чоловіка) одно-
го брата (сестри) до родичів дружини (чоловіка) іншого
брата (сестри) або родичі першої та другої дружин
(чоловіків) одного чоловіка (жінки).
У трикровному свояцтві, яке походить від поєднання
через шлюбні союзи трьох родів та прізвищ, ступені
свояцьких стосунків вираховуються за тим же способом,
що й у двокровному: складаються в загальну суму кіль-
кості ступенів.
Наречені — парубок і дівчина, чоловік і жінка, які
збираються одружитися.
Наречений — парубок, чоловік щодо дівчини, жінки,
з якою має одружитися.
Наречена — дівчина, жінка щодо парубка, чоловіка,
з яким має одружитися.
Шлюб — спрямована на утворення сім'ї, історично
зумовлена, санкціонована і регульована суспільством
форма стосунків між чоловіком і жінкою, що встанов-
лює їхні права та обов'язки стосовно одне одного та
щодо дітей.
Вінчання — шлюб церковний; таїнство з'єднання й
освячення шлюбного союзу чоловіка й жінки для благо-
словенного народження і християнського виховання
дітей.
Подружжя — шлюбна пара: чоловік і дружина. Сто-
сунки між подружжям не є родинними.
Чоловік — особа чоловічої статі щодо жінки, з якою
перебуває в шлюбі.
Дружина, жінка — особа жіночої статі щодо свого
чоловіка.
Батьки чоловіка дружині:
Свекор — батько, свекруха — мати.
Тесть — батько, теща — мати.
Свати — батьки одного з подружжя щодо батьків
або родичів іншого.
Сват — батько або родич одного з подружжя щодо
батьків або родичів іншого.
22
Сваха, свашка — мати або родичка одного з подруж-
жя щодо батьків або родичів іншого.
Зять — чоловік дочки, сестрин чоловік, чоловік зо-
виці.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Загрузка...

научные статьи:   теория происхождения росов-русов,   циклы национализма и патриотизма и  пассионарно-этническое описание русских и других народов мира и 
загрузка...